Každá novostavba sa do užívania musí uviesť ako bezproblémová

Novostavba sa musí do užívania uviesť kolaudačným konaním, ktoré posúdi dôležité vlastnosti a funkčnosť stavby, aby bolo možné uviesť ju do prevádzky a zabezpečiť pritom jej kvalitu, hygienickosť, bezpečnosť, jednoducho musí spĺňať zákonom určené normy a predpisy. Súčasťou je aj nutnosť predložiť energetický certifikát.

Administratívne úkony musíme absolvovať

Energetická certifikácia budov na Slovensku je potrebná od 1.1.2008. Zahŕňa podrobnosti a výpočet energetickej náročnosti a hospodárnosti jednotlivých budov, teda jeho úlohou je zhodnotiť dané objekty z hľadiska potrieb energie na viaceré účely, napríklad na ohrievanie vody, vykurovanie, na zabudovanú elektroinštaláciu a osvetlenie či klimatizáciu alebo vzduchotechniku a podobne. Spotreba sa udáva v kilowatthodinách na jeden meter štvorcový za rok a pre celú budovu. Ak sa robí energetický certifikát budovy výpočet bytových a rodinných domov, tak sa nezohľadňuje klimatizácia ani zabudované osvetlenie.

Toto hodnotenie budovy objektívne vyjadrí jej energetickú hospodárnosť, je to dôležitý dokument a žiadna zmena majiteľa či nájomcu bez neho nie je platná. To znamená, že pri predaji alebo prenájme sa energetický certifikát musí dostať do rúk novému majiteľovi či nájomcovi. Kolaudácia si takisto vyžaduje predloženie energetického certifikátu budov.

Z certifikátu je totiž možné zistiť, či daná stavby spĺňa alebo nie požiadavky na energetickú hospodárnosť, jej úroveň sa posúdením zaradí do niektorej z energetických tried, rozdelených na stupnice od A do G.

...aby bývanie bolo efektívne

Certifikát je potrebné spracovať podľa tohto vzoru:

 1. Číslo pridelené v systéme INFOREG-EC
 2. Základné identifikačné údaje
 3. Účel spracovania podľa typu budovy
 4. Fotodokumentácia stavby
 5. Vonkajšie rozmery a celková podlahová plocha
 6. Určenie energetickej triedy A až G
 7. Množstvo energie, ktorá je z obnoviteľných zdrojov
 8. Množstvo vyprodukovaného CO2 počas roka
 9. Primárna energia
 10. Celková spotreba energie
 11. Údaje zhotoviteľa
 12. Dátum vyhotovenia