Premýšľali ste niekedy nad tým, ako vlastne funguje kanalizácia? Nie je to novodobý objav, kanalizačné systémy fungovali už v staroveku, a samotný princíp nie je tak technicky zložitý, aby sa nedal pochopiť. Ide o sústavu potrubia a kanalizačných vstupov, ktoré fungujú aj ako odvzdušňovacie kanály, a na základe vhodného sklonu potrubia tadiaľto môže prúdiť splašková voda a odvádzať nečistoty mimo obytnej oblasti, napríklad do čističky odpadových vôd. Kanalizácia je teda technické zariadenie, a ako každá technika sa môže poškodiť. Do hry tu vstupujú niektoré faktory, ktoré môžu kanalizáciu úplne znepriechodniť, a vtedy je potom nutné privolať na krtkovanie v Pezinku AB krtkovanie odborníkov.

mestská kanalizácia

Korene stromov a kríkov – tým by sme asi mali začať, pretože okolitá vegetácia je schopná prerásť cez kanalizačné potrubie a vytvoriť tú akúsi pavučinu, ktorá znepriechodní v tomto mieste celý systém. Ak sa v potrubí objaví vhodná prasklina a podobný drobný defekt, rastliny tadiaľto prepustia korene, ktoré môžu potrubie ďalej narušovať a hlavne sa značne pod zemou rozrastať. Ak sa zistí, že niekde korene stromov zaniesli potrubie, je potom nutné tam nasadiť špeciálnu frézovaciu hlavu a kanalizáciu opäť sprevádzkovať.

kanalizačný poklop

Papier, plasty, kov – ak vám pripomínajú tieto tri slová triedený komunálny odpad, potom je to dobre, pretože aj ten sa bohužiaľ dostáva do kanalizácie, napríklad pri dažďoch, a niekedy aj vhadzovaním odpadkov do kanála priamo dospelými ľuďmi či deťmi. Pouličné odpadky a odpadané kusy papiera a plastov alebo drobné kovové predmety môže voda spláchnuť od stanovíšť kontajnerov priamo do kanála, a po niekoľkých mesiacoch či rokoch sa kanalizácia ľahšie zanesie. Prispievajú k tomu aj prirodzené organické nečistoty, ako sú kamene, bahno, piesok, štrk a jemný prach. Preto je tiež rozumné nechať kanalizáciu aspoň občas preveriť, vykonať revízny monitoring a prípadne zasiahnuť čistiacim procesom.