Tiež vás zaujíma, koho sa vlastne týka povinnosť revízie elektrických zariadení
? V zásade je na to jednoduchá odpoveď. Povinnosť sa vždy vzťahuje na subjekty, ktoré sa týkajú všetkých pracovno-právnych vzťahov, alebo vzťahov daných subjektov so zákazníkmi. Toto zjednodušené tvrdenie málinko rozvinieme:

elektrická žiarovka

Predstavte si firmu, ktorá zamestnáva napríklad stopäťdesiat zamestnancov. Každý z nich musí mať na svojom pracovisku zaistené také podmienky, aby v rámci pracovnej zmluvy mohol vykonávať jemu zadanú pracovnú činnosť. Ak je k tomu potrebné napríklad osvetlenie nad pracovnou doskou pomocou lampičky, a tiež elektrická zásuvka na obsluhu elektrickej vŕtačky, musia byť podrobené revízii ako lampička, tak aj vŕtačka a zásuvka, a potom celý elektrický obvod. Keby sa totiž zamestnanci prihodil smrteľný úraz vďaka zanedbaniu revízie a kvôli poškodenej zásuvke či lampičke, mohli by jeho rodinní príslušníci firmu napadnúť u advokáta, a vysúdili by miliónové odškodné a navyše by mohol majiteľ firmy ísť do väzenia.

elektrická vŕtačka

Veľmi podobné situácie nastávajú pri vzťahoch medzi zákazníkmi, napríklad si idete kúpiť dámske letné sandále, pri ich skúšaní sa vyzujete z topánok, bosým chodidlom sa opriete o stoličku, ale tá bude kovová, a bude nešťastnou náhodou umiestnená vedľa prebíjajúcej zásuvky. A pretože je bosé chodidlo spotené a pot je slaný a vedie dobre elektrický prúd, zabije vás to.

Ako vidíte, aj obchody musia pamätať na povinnosť revízie elektrických zariadení, a rovnako tak všetky športoviská, úrady, školy, ubytovacie zariadenia a ďalšie subjekty a objekty, kde sa pohybujú zamestnanci alebo zákazníci.

Revízie teda v podstate nie sú povinné iba v domácnostiach, kde si každý zodpovedá sám za seba a svoju rodinu, a kde nejde o právne vzťahy so zamestnancami a so zákazníkmi. Avšak neznamená to, že nepovinná revízia je tiež zbytočná revízia, pretože aj v domácnosti sa môžu vyskytnúť závady, ktoré vás môžu usmrtiť, alebo zapríčiniť ničivý požiar.

https://interlogic.sk/index.php/nasa-ponuka/revizia-elektrickych-spotrebicov