Už deti na základných školách sa zoznamujú v hodinách dejepisu s epochou stredoveku. Tá priniesla ľuďom síce mnoho kultúrnych pamiatok, ale aj celý rad nepríjemností. Jednou z nich bolo aj obdobie morových nákaz a šírenie ďalších nebezpečných chorôb, ako je napríklad úplavica, cholera, týfus a tuberkulóza.

kanalizačné potrubie

Väčšina týchto smrteľných a veľmi nebezpečných nákaz súvisela aj so životným štýlom tamojšieho obyvateľstva a tiež s technickým vývojom, ktorý bol na veľmi primitívnej, takmer nulovej úrovni. V tej dobe totiž prakticky neexistovala kanalizácia a ľudia vynášali splaškovú vodu a fekálie priamo z domu na ulici. Relatívne lepšie na tom bolo obyvateľstvo vidieka, kde bolo možné dochádzať na toaletu do prírody, ale v mestách to znamenalo veľký osobný a sociálny problém.

kanalizačný poklop

So zavedením kanalizácie a rozšírením hygienických pravidiel tieto nákazy prestali byť hrozbou, ale nemali by sme zaspávať na pomyselných vavrínoch a mali by sme si uvedomiť, čo by sa stalo, keby sme mestskú i obecnú kanalizáciu ponechali svojmu osudu. Keby sa nevykonávalo čistenie kanalizácie a jej revízie či opravy, razom by sme sa ocitli späť v stredoveku, a to by určite nikto z vás nechcel. Alebo možno chcel kvôli osobnej skúsenosti, ale vedzte, že tá by bola veľmi trpká.

V niektorých štátoch sveta, v rozvojových krajinách, svojím spôsobom stále pokračuje stredoveký životný štýl a ľudia tam žijú v neuveriteľne núdznych podmienkach. Buďme preto radi, že u nás existujú inštalatéri, ktorí sa starajú o prevádzku kanalizačných sústav, a dbajú o to, aby sme si ten stredovek nemuseli znova prežiť. Čistenie kanalizácie obnáša špeciálne operácie čistiacimi strojmi, napríklad frézovacími hlavami a tlakovou vodou, a ide o pracovný výkon, ktorý nemôžu vykonávať amatéri. Nie je to skrátka nič pre domácich majstrov, ktorí disponujú bežným domácim vybavením z hobby marketov.