V našej krajine je podnikanie v istej miere podporované, aby boli začínajúci podnikatelia dostatočne motivovaní v ich smerovaní a aby sa zlepšila úroveň v jednotlivých regiónoch a dosiahol sa určitý rozvoj. Takýmto spôsobom sa potenciálni podnikatelia nedajú len tak niečím odradiť a zastrašiť a nájdu v sebe odhodlanie a vôľu vykročiť do neznáma. Podnikanie vo všetkých sférach a odvetviach je vedené podnikateľským plánom so zámerom jeho uskutočnenia, naplnenia a dosiahnutia istého zisku. Prosperujúce spoločnosti môžu s plným nasadením pracovať ďalej, podávať požadovaný výkon a napredovať. V prípade istých nezrovnalostí, ktoré pretrvávajú a odrádzajú spoločníkov spoločností alebo živnostníkov od vykonávania podnikateľských činností, je možné spoločnosť predať. Zaoberáme sa kúpou a predajom spoločností s ručením obmedzeným.

cesta osobného rastu a úspechu

Spoločnosti, ktoré sú určené na predaj, uvádzame v našej databáze spoločností na našej internetovej stránke. Nájdete tam aj spoločnosti, ktoré sú zaregistrované na daňovom úrade ako platcovia dane z pridanej hodnoty. Kúpa spoločnosti je sprevádzaná kúpno-predajnou zmluvou, ktorú uzavrieme s naším klientom po prebratí si jednotlivých skutočností, ktoré s daným procesom bezprostredne súvisia. Následne celá práca, ktorá pozostáva z jednotlivých krokov, ktoré sú určené na základe platnej legislatívy v našej krajine, zostáva v našej kompetencii. O dni zápisu do obchodného registra vám budeme informovať písomnou a elektronickou formou. Po tomto oznámení sa stáva spoločnosť vašou a môžete začať podnikať.

naštartujte váš biznis formou online

Predaj sro cena je položka, ktorú uvádzame na našej internetovej stránke. Cenník našich služieb vám v prípade oslovenia a kontaktovania pošleme na váš email s podrobným vypracovaním a s uvedením jednotlivých čiastkových položiek. Vašou výhodou je, že sa daným postupom nepotrebujete detailne zaoberať, dodáte požadované informácie a úradne overené podpisy a ďalej už len čakáte na informáciu o úspešnom založení spoločnosti. Z vašej strany a vášho uhla pohľadu je celý proces jednoduchý a rýchly. Nepotrebujete sa zaoberať úradmi a komunikáciou s nimi, vy len čakáte v pohodlí vášho domova na rozhodnutie.