Vytvorenie virtuálneho sídla je praktickou záležitosťou mnohých podnikateľov v dnešnej dobe. Situácia u nás i vo svete čoraz vo väčšej mier umožňuje a podporuje prácu z domu. Výhodou u práce z domu je, že nemusíte nikde chodiť, zostávate doma, odkiaľ zo svojej pracovne alebo inej miestnosti, kde máte vyhradené miesto pre výkon vašej práce, pracujete. Práca z domu je často spojená s flexibilnou pracovnou dobou, takže pracujte vtedy, keď vám to vyhovuje. Ak ste podnikateľom, ste pánom svojho času, takže si vytvárate pracovné podmienky na základe vlastného uváženia a rozhodnutia. Dôležité je, aby ste sa vo výkone svojej práce cítili dobre. Vtedy viete, že vykonávate prácu, ktorá vás baví, že vykonávate svoje poslanie.

lukratívna adresa virtuálneho sídla

Ak nechcete, aby v korešpondencii, ktorá vám prichádza, bola zverejnená vaša adresa z dôvodu ochrany vašej rodina, vašich blízkych a oddelenia súkromného života od pracovného, v tomto prípade je zaujímavým riešením vytvorenie virtuálneho sídla. Virtuálne sídlo spoločnosti, môžete vytvoriť prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dané služby. Ak potrebujete poradiť a pomôcť, sme tu pre vás. Priradíme vám schránku na vhodnom mieste, kde sa postaráme o pravidelný výber pošty a jej zaznamenanie do systému.

preberanie zásielok

Takže vaša korešpondencia sa vám v plnom znení zobrazí v danom počítačovom systéme. Ak si želáte niektoré dokumenty preposlať, sme tu pre vás a radi vám vyhovieme. Pošta sa vyberá a zaznamenáva pravidelne. Pracujeme spoľahlivo a dôkladne. Výhodou virtuálneho sídla je, že neplatíte vysoké poplatky v porovnaní s cenami nájmov kancelárskych priestorov. Takže, ak sa pri vašom spôsobe podnikania chcete vyhnúť vysokým účtom, alebo plánujete podnikanie, zriadenie virtuálneho sídla je aj v tomto prípade výborným riešením. Adresu virtuálneho sídla, ktoré sa môže nachádzať kdekoľvek na Slovensku, uvádzate v Obchodnom a Živnostenskom registri. Je to vaša úradná adresa, pod ktorou vystupuje vaša firma, vaše podnikanie.