Kým veľa spoločností by pravdepodobne bez reálnych kamenných priestorov fungovať nemohlo, nájde sa i mnoho podnikateľov, ktorí k vykonávaniu svojej podnikateľskej činnosti naozajstnú prevádzku nutne nepotrebujú. Táto skupina podnikateľov by zbytočne potom platila vysoké ceny prenájmov, ktorých výšky najmä vo väčších mestách neustále stúpajú. Ak to nie je nevyhnutné, ako sídlo spoločnosti môže byť v Obchodnom registri zapísaná aj osobná adresa daného podnikateľa, avšak jestvuje i ďalšia možnosť, ktorá môže poskytnúť pre mnohých zaujímavé riešenie.

moderné sídlo

Za touto možnosťou sa skrýva výhodné virtuálne sídlo spoločnosti 41business.com, ktoré nie je vo vlastníctve, ale ani v prenájme podnikateľa. Za službu využitia virtuálneho sídla sa platí pravidelný poplatok, ktorý je však pri porovnaní nákladov vynaložených mesačne na nájom iných priestorov veľmi nízky a oveľa prijateľnejší. Za obrovskú výhodu je tým pádom možné považovať už len samotnú cenu, vďaka ktorej viete ušetriť značnú časť zo svojich prevádzkových nákladov.

adresa v meste

Medzi ďalšie výhody virtuálneho sídla môžeme zaradiť to, že prostredníctvom tejto služby viete pre vašu spoločnosť získať reprezentatívnu adresu, často aj v lukratívnej alebo lepšej časti mesta. Pre mnohých podnikateľov práve dobrá adresa pomáha s nadväzovaním obchodných partnerstiev a zlepšovaním imidžu svojej spoločnosti. Ďalšou veľkou výhodou je, že pri adrese vo forme virtuálneho sídla namiesto vašej osobnej adresy u vás doma, už nemusíte očakávať nepríjemné návštevy z kontrolných úradných inštitúcií. Nejednu výhodu prinášajú i doplnkové služby, ktoré sa s virtuálnym sídlom a jeho využívaním spájajú. Zaradiť sem môžeme napríklad službu preposielania došlej pošty a významnej korešpondencie, prípadne ich prekopírovanie a odoslanie elektronickou formou. Zároveň je však výhodnou možnosťou i doplnková služba prenajatia zasadacích priestorov, ktoré je možné po dohodnutí využiť na organizáciu obchodného stretnutia.