Asi viete aj z vlastnej skúseností, že s čistením odpadového potrubia to nie je také jednoduché. Obzvlášť ale ide potrebný proces v prípade, ak sú tieto potrubia upchaté a výsledkom je slabé odtekanie vody, a to napríklad v kuchynskom dreze či umývadle. Aktuálne obmedzená prevádzka týchto dôležitých súčastí nás poháňa k tomu, aby sme havarijný stav vyriešili tým najrýchlejším a zároveň praktickým spôsobom.

A keby sme mali vybrať jedno riešenie s týmito prívlastkami, bolo by to krtkovanie cena https://ab-krtkovanie.sk/krtkovanie-kanalizacii/. Nechať tento havarijný stav na profesionálov. A rozhodne nie z lenivosti či neschopnosti, ale primárne z týchto dôvodov:

Profesionálny servis so sebou neprinesie len potrebné skúsenosti a rýchle odstránenie problému bez spôsobenia škody, ale takisto zodpovedajúce vybavenie a techniku. Servis je navyše dostupný nonstop, vo väčšine miest a okresov na Slovensku. Ceny rozhodne nie sú devastačné a obzvlášť nie, ak ich porovnáme s prípadnými škodami, ktoré by mohli vzniknúť pri neodbornom zásahu alebo pri ignorovaní havarijného stavu.

Oprava umývadla

Kedy zistíte, že vo vašom odpadovom potrubí nastala chyba?

Najskôr si to asi všimnete na slabo odtekajúcej vode, ktorá bude odtekať evidentne pomalšie, než ste boli zvyknutí. Následkom toho sa začne pri ďalšom používaní drezu alebo umývadla odpadová voda hromadiť a odtekať bude len v minimálnej, nedostačujúcej miere.

Tento stav je spôsobený pravdepodobne usadeninami, ktoré sa vytvorili v odtokoch a potrubí a bránia plynulému odtekaniu. Usadeniny sú potom zodpovedné aj za stále intenzívnejší zápach, ktorý začne byť citeľný aj v okolitom priestore a naruší estetiku domácnosti či podniku.

Viditeľným príznakom je aj to, ak má odtok problém prirodzene „stráviť“ bežné zostatky. Nepríjemná je takisto situácia s prípadným pretekaním odpadovej vody z potrubia.

Voda v umývadle

Aby ste sa týmto stavom v budúcnosti vyhli, pomôže vám prevencia.

A to najlepšie tá spojená s pravidelnou kontrolou a prečistením potrubí. V neposlednom rade si dať treba pozor na to, čo splachujete- vyhnúť sa vylievaniu kuchynského oleja, zvyškov z jedál, kozmetiky, liekov či napríklad aj splachovaniu vlasov.