Ak sa rozhodnete podnikať a hlavne chcete svoje obchodné plány rozbehnúť čo najskôr, najrýchlejšou možnosťou je kúpa už založenej firmy namiesto toho, aby ste nejakú zakladali od úplných základov, čo je zvyčajne časovo (aj inak) veľmi zaťažujúce. Ak sa rozhodnete pre kúpu založenej spoločnosti, máte v stručnosti dve základné možnosti. Novozaloženú ready made s.r.o. alebo naopak ponuku ako predaj firmy s historiou.

Vo svete podnikania sú podnikatelia, ktorí chcú svoju firmu z rôznych dôvodov predať a zároveň sú tu tí, ktorí majú záujem takúto založenú obchodnú spoločnosť kúpiť, vďaka čomu sa môžu do svojich podnikateľských plánov pustiť čo najrýchlejšie. A rýchlosť je pri niektorých príležitostiach rozhodujúca. Na Slovensku je najčastejšou formou a zároveň najväčší záujem o spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Podnikateľ, palec hore

Novozaložené ready made s.r.o. bez histórie

Ready made s.r.o. je vlastne novozaložená firma, ktorá vznikla za účelom, aby sa následne predala. Tieto spoločnosti vznikli preto, aby sa následne ponúkali potenciálnym záujemcom, na ktorých sa prevedie ich obchodný podiel a stanú sa konateľom v spoločnosti. V takomto prípade firma za sebou nemá obchodnú históriu, nevykonávala podnikateľskú činnosť, len sa založila respektíve zapísala do Obchodného registra (OR SR). Vznikla zakladateľskou zmluvou a bolo pri jej založení zaplatené základné imanie v minimálnej výške 5 000 EUR.

Podanie rúk

Spoločnosti s históriou

Tieto za sebou naopak majú podnikateľskú minulosť a sú spravidla staršie. Nevýhodou je vyššie riziko možných nesplnených pohľadávok a záväzkov z minulosti, kupovať by ste ich preto mali od overených sprostredkovateľov. Výhodou naopak je, že staršia firma pôsobí dôveryhodnejšie na obchodných partnerov, takisto na ňu ľahšie získate úver od banky a je už zaregistrovaným platcom DPH, čiže nehrozí pri nej zaplatenie zábezpeky DPH.