Khg

Podchyťte si svojich budúcich klientov už dnes. PR články sú tou správnou cestou. Ak Hľadáte web, ktorý vám ich uverejní, ste na správnom mieste.

Ako sa dá zbaviť firmy či spoločnosti?

Aby nejaká firma vznikla, nezaobíde sa to bez nie práve jednoduchých postupov, vďaka ktorým potom príde v platnosť. Lenže následne je potom pre jej majiteľa zasa výhodnejšie, ak ju predá alebo zlikviduje. Teda v prípade, ak skôr než profit, prináša existencia tejto firmy svojmu majiteľovi len starosti a povinnosť platiť odvody.

Finančné ako aj iné úľavy sú prospešné, ak podnikanie neprináša práve očakávané, resp. dostatočne veľké zisky alebo ak skrátka tento projekt stráca potenciál v blízkej budúcnosti prosperovať v miere, v akej by to bolo potrebné. Jednoducho ak sám majiteľ uzná, že s týmto projektom už ďalej nechce pokračovať. Aj napriek tomu ale nie vždy záleží od majiteľa, či sa k tomuto kroku odhodlá z vlastnej iniciatívy (daňové licencie od roku 2014).

plán B

Mnohé faktory ho môžu k takémuto kroku priam dohnať. Kedy nakoniec usúdi, že bude z časového a finančného hľadiska prínosnejšie, ak nastane likvidácia spoločnosti. Okrem likvidácie ale existujú aj iné cesty, ako sa skrátka vzdať zodpovednosti za konkrétnu spoločnosť, resp. firmu. A sú to:

  • Predaj, konkurz, zlúčenie alebo nariadené zrušenie súdom

Zatiaľ čo predaj spoločnosti je asi najrýchlejším a najpraktickejším postupom, likvidácia je skôr tým komplexnejším, teda postupom, ktorý prinesie jej 100%-né a trvalé vymazanie. A spolu s ním tak odstránenie možných ďalších pohľadávok či nevyjasnení úkonov.

podnikateľ, hodiny

S likvidáciou sa najčastejšie počíta aj vtedy, ak skrátka konkrétny podnik nie je pre potenciálnych záujemcov atraktívny a z viacerých dôvodov je takmer nemožné ho predať. S likvidáciou následne prídu úľavy a napríklad sa vymaže aj povinnosť platiť každý rok daňovú licenciu. Treba ale podotknúť, že nejde o rýchly proces, môže to trvať aj rok. Aj napriek tomu ale s likvidáciou následne môžete získať časovú úľavu, pretože po tomto období sa už naplno dokážete venovať iným veciam.