Aby nejaká firma vznikla, nezaobíde sa to bez nie práve jednoduchých postupov, vďaka ktorým potom príde v platnosť. Lenže následne je potom pre jej majiteľa zasa výhodnejšie, ak ju predá alebo zlikviduje. Teda v prípade, ak skôr než profit, prináša existencia tejto firmy svojmu majiteľovi len starosti a povinnosť platiť odvody.

Finančné ako aj iné úľavy sú prospešné, ak podnikanie neprináša práve očakávané, resp. dostatočne veľké zisky alebo ak skrátka tento projekt stráca potenciál v blízkej budúcnosti prosperovať v miere, v akej by to bolo potrebné. Jednoducho ak sám majiteľ uzná, že s týmto projektom už ďalej nechce pokračovať. Aj napriek tomu ale nie vždy záleží od majiteľa, či sa k tomuto kroku odhodlá z vlastnej iniciatívy (daňové licencie od roku 2014).

plán B

Mnohé faktory ho môžu k takémuto kroku priam dohnať. Kedy nakoniec usúdi, že bude z časového a finančného hľadiska prínosnejšie, ak nastane likvidácia spoločnosti. Okrem likvidácie ale existujú aj iné cesty, ako sa skrátka vzdať zodpovednosti za konkrétnu spoločnosť, resp. firmu. A sú to:

  • Predaj, konkurz, zlúčenie alebo nariadené zrušenie súdom

Zatiaľ čo predaj spoločnosti je asi najrýchlejším a najpraktickejším postupom, likvidácia je skôr tým komplexnejším, teda postupom, ktorý prinesie jej 100%-né a trvalé vymazanie. A spolu s ním tak odstránenie možných ďalších pohľadávok či nevyjasnení úkonov.

podnikateľ, hodiny

S likvidáciou sa najčastejšie počíta aj vtedy, ak skrátka konkrétny podnik nie je pre potenciálnych záujemcov atraktívny a z viacerých dôvodov je takmer nemožné ho predať. S likvidáciou následne prídu úľavy a napríklad sa vymaže aj povinnosť platiť každý rok daňovú licenciu. Treba ale podotknúť, že nejde o rýchly proces, môže to trvať aj rok. Aj napriek tomu ale s likvidáciou následne môžete získať časovú úľavu, pretože po tomto období sa už naplno dokážete venovať iným veciam.