Pri likvidácii sro si možno vo všeobecnosti vybrať z dvoch hlavných možnosti. Jednou z nich je teda tá, že všetky aktivity si v rámci tohto procesu zabezpečíme sami. Z účtovného a právneho hľadiska však toto nemusí byť vôbec jednoduchou záležitosťou a navyše musíte rátať s pomerne veľkou časovou náročnosťou. Tou druhou možnosťou je teda taká, že v otázke likvidácie sro môžeme osloviť profesionálnu firma, ktorá dokonale ovláda všetky stanovené predpisy a nariadenia a vďaka dlhoročným skúsenostiam v danej oblasti dokáže všetko vybaviť za oveľa kratší čas. Likvidacia sro sa teda skladá z viacerých povinnosti, ktorým sa budeme venovať v nasledujúcich riadkoch.

pracoviště

Likvidácia sro môže byť vďaka využitiu služieb profesionálnej firmy oveľa jednoduchšou

Likvidácia sro si teda celkom logicky vyžaduje aj prípravu mimoriadnej účtovnej závierky a aj s týmto úkonom vám dokáže pomôcť profesionálny partner. Ak sa teda vaše podnikanie dostane do fázy likvidácie sro je vhodné brať do úvahy skutočnosť, že pravdepodobne máte ďalšiu firmu alebo zamestnanie, ktorým sa budete musieť venovať a zaberú vám podstatnú časť dňa. Z tohto pohľadu by sme si teda dovolili odporučiť vám nechať všetko potrebné na zvolenú firmu a brať do úvahy aj referencie pri výbere tej správnej.

notebook

Pred oficiálnou likvidáciou sro je samozrejme potrebné zvolať valné zhromaždenie a na ňom sa prerokúvajú viaceré podstatné skutočnosti. Potrebným je pritom rozhodnúť o definitívnom vstupe spoločnosti do likvidácie a samozrejme nestačí len ústna dohoda všetkých zúčastnených členov. Nutnosťou je oficiálne vymenovanie likvidátora a ním môže mať pokojne aj vyššie spomínaná profesionálna firma so skúsenosťami v tejto oblasti. Do obchodného registra a názvu konkrétnej spoločnosti je potrebné dopísať doložku “v likvidácii” a tá slúži najmä pre subjekty z externého prostredia. Proces začatia likvidácie však musí byť uvedený aj v Obchodnom vestníku a tu musí byť zverejnená výzva na prihlasovanie konkrétnych pohľadávok. Oznamovanie likvidácie sro externým subjektom však týmto ani zďaleka nekončí a tieto informácie musí obdržať aj zdravotná a Sociálna poisťovňa a tiež príslušný daňový úrad. Z uvedeného teda vyplýva, že povinností je viac než dosť a oslovenie profesionálnej firmy na ich zabezpečenie bude určite tým ideálnym riešením. Bližšie informácie získate na webovej stránke https://www.easystart.sk.